Gadżet reklamowy

W ten sposób każdy gadżet reklamowy, jako produkt promocyjny staje się nośnikiem reklamy w procesie komunikacji między firmą a klientem. Dzięki temu firma tworząca materiały promocyjne staje się nadawcą tego komunikatu kodującym swój przekaz. Materiały promocyjne są zazwyczaj zaopatrzone w znak towarowy lub markę stanowiące nazwę, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinację, kompozycję kolorystyczną lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych.

Najwcześniejszymi przykładami znakowania była sztuka.