Gadżet reklamowy

Inną definicję gadżetu reklamowego przedstawia „Leksykon marketingu” i są to wszystkie artykuły reklamowe i promocyjne, jakimi posługuje się przedsiębiorstwo z wyjątkiem reklam emitowanych w mediach.

Gadżety uważa się również za nośniki wspomagające, które jako upominki kreują nastawienie klienta do danej firmy. Upominki reklamowe nie powinny być produktami, które chcemy promować, jednak ważnym jest, aby miał jakiś związek z ofertą firmy lub samą firmą. Zasada odnośnie gadżetów jest taka, że może być nim wszystko, co jest odpowiedniej wielkości, aby nanieść na to znak firmowy. Gadżet reklamowy niesie, zatem ze sobą pewną treść, dzięki której firma przekazuje informacje swojemu bliższemu jak i dalszemu otoczeniu.