Reklamowanie akcji społecznych w Internecie

Warte uwagi jest zauważenie, iż marketing reklamowy w internetowej rzeczywistości nie musi posiadać jedynie i wyłącznie stylu komercyjnego. Coraz więcej placówce, w tym fundacji non-profit, dostrzega w sieci pokłady sprawności użytkowania jej do rozprzestrzeniania konkretnych akcji społecznych czy swoich programów statutowych.

Bez względu zaś od tego czy reklama społeczna jest prezentowana w sieci czy przy pomocy odmiennych przekazów medialnych, przyświeca jej ta sama dewiza inspirowania do działania, wzruszenia i kłonienia do refleksji. W odróżnieniu do reklam komercyjnych nie ma ona za zadanie otrzymanie wymiernych profitów albo wyrobienie sobie należytej marki też wypromowania produktu. Ma jednak poruszać konkretny społeczny problem i wskazywać jego rozwiązanie przy udziale opinii publicznej.

Dotychczas promocje akcji społecznych prezentowane były w środkach przekazu pospolitych takich jak telewizja, radio lub prasa. Reakcja na zapytanie, dlaczego fundacje oraz organizacje pozarządowe zaczęły wyzyskiwać Internet do reklamowania swoich inicjatyw pro społecznych jest łatwiutka do przewidzenia. Przy pomocy reklamy www mamy szansę trafić do kolosalnej rzeszy użytkowników, z posługą również dźwięku, tekściku jak nawet oraz obrazu. W sposób skondensowany w jednym miejscu.

To na ile konkretna reklama społeczna jest skuteczna zależy przede wszystkim od tegoż, do jakiej grupy docelowej dociera, jaką organizuje problematykę i na ile jest ona aktualna z tym co dzieje się w życiu zwyczajnym społeczeństwa , a oprócz tego bądź jest widoczna. Nie wolno nie pamiętać tym ażeby komunikat, jaki przekazuje był jasny i czytelny dla odbiorcy.

W Rzeczpospolitej polskiej dopiero od niedawna zaczęto postrzegać Wirtualny świat jako źródełko możliwości prezentowania idei pro społecznych przez organizacje pozarządowe. Wspólnie z rozpowszechnianiem Netu mamy możliwość oczekiwać skondensowanych oraz coraz precyzyjniej przygotowywanych akcji społecznych.

Dodatkową właściwością tego gatunku akcji promocyjnych jest możliwość sprawdzenia jej miarodajności, po przez obliczenie liczby kliknięć na spot reklamowy, oraz dodatkowo to właśnie, że zapoznając się z reklamą użytkownik sieci odwiedza stronę fundacji zamieszczającej reklamę.