Środki jakie wykorzystuje praca magisterska - parafrazy i cytaty

Niemal każda praca magisterska w jakimś stopniu uzależniona jest od tego, czy jej autor będzie umiał korzystać z dotychczasowego dorobku innych jednostek zajmujących się podobną tematyką. Z literatury trzeba korzystać umiejętnie.

W pracach dyplomowych, pracy magisterskiej czy licencjackiej należy wykorzystywać cytaty. Jednak cala praca nie może składać się wyłącznie z cudzysłowów w które zamknięte będą cudze myśli. Dlatego studenci mogą korzystać z parafraz, kompilacji, zmieniać kolejność wyrazów w zdaniach i korzystać z synonimów.

Poprzez parafrazowanie można za pomocą innych slow wyrazić ta sama myśl jednocześnie nie naruszając prawa pierwotnego autora. Każdy cytat powinien zatem być oznaczony. poprzez podanie źródła w formie książki, strony internetowej bądź artykułu wraz z podaniem dokładnej lokalizacji cytowanych slow.

Wielu studentów ma problemy z cytowaniem, zwłaszcza gdy wiedza iż ich praca magisterska powinna zawierać przemyślenia prekursorów i przedstawicieli dziedziny, której dotyka ich praca. Jednak to właśnie ze względu na to praca magisterska ma w jednym z wymogów odpowiednia ilość odniesień, w tym miedzy innymi do literatury, którá autor pracy się posługiwał.