Praca magisterska z cytatami obcojęzycznymi

Młodym, wykształconym osobom zapewne dużo łatwiej rozpocząć dorosłe, samodzielne życie. Raczej rzadko narzekają na trudności ze znalezieniem pracy, częściej na zbyt niskie wynagrodzenie. Niezmiernie istotne jest ukończenie studiów na kierunku, poszukiwanym na rynku pracy. Na ogół trudno przewidzieć rozwój gospodarki, czy też dopasować studia do swoich zainteresowań i umiejętności.

Nie mniej jednak po dokonaniu wszelkich wyborów do zdobycia tytułu magistra trzeba przejść dość długą drogę nauki na konkretnym wydziale. W etapie końcowym studenta czeka jeszcze napisanie pracy magisterskiej, którą musi koniecznie obronić. W kwestii ich pisania praktycznie każda uczelnia stawia swoje wymagania i zasady. Jednak wiele z nich należy do ogólnie przyjętych w całym kraju.

Wszelkie, nawet najdrobniejsze wątpliwości student powinien skonsultować z promotorem, aby uniknąć podstawowych błędów przy sporządzaniu tak ważnej dla niego pracy magisterskiej. Pewne zasady dotyczą również zapisywania cytatów obcojęzycznych. Powinno zapisywać się je zarówno w wersji tłumaczonej, jak i oryginalnej.

W tekście można je umieścić na dwa sposoby. Częściej tłumaczenie cytatu umieszcza się w tekście, natomiast cytat oryginalny w przypisie. Tłumaczenie cytatu musi być również oznaczone cudzysłowem i ewentualnie kursywą. Czasami praca magisterska zawiera najpierw tłumaczenie cytatu obcojęzycznego, a w nawiasie za tłumaczeniem zapisany jest tekst oryginalny.